Öquist

 

HemÖquistHellströmKusiner
                              

 

 

Simeon Öquist
Simeon Öquist

Född:

3 september 1868 i Sundsvall, Medelpad.

Död:

28 augusti i Sundbyberg, Uppland.

Yrke:

Porträttmålare.

    

Far:

Lars Ulrik Öquist, 1835 - 1901.

Mor:

Augusta Lovisa Katrina, född Kjellborg, 1833 - 1906.

Gift med:

Hulda Maria Charlotta, född de Besche, 1874 - 1973

Barn:

Hubert Laurentius 1900 - 1986. Per Ludvig 1902 - 1984. Hulda Margareta 1904 - 1910.

Gift med:

Anna Elisabet, född Hellström, 1893 - 1988.

Barn:

Sigurd 1916. Georg 1917. Rosie 1919. Nils 1920 - 2004. Klas 1921. Åke 1923. Anna-Lisa 1924. Erik 1926. Albert 1928. Selfrid 1929.

Biografi:

1867

Lars Ulrik Öquist och hans hustru Augusta Lovisa Kjellborg med familj bosätter sig i Sundsvall. Lars Ulrik hade fått en tjänst som disponent för Nya Ångbageriet, beläget invid storbron på Norrmalm.

1868

Den 3 september föds Simeon i Sundsvall som nummer sju av tio barn..

1870

Lars Ulrik och Erik Viklander köper en lokomobilsåg vid Eriksdal, på Alnöns nordspets. Simeon växer upp på Eriksdals herrgård. Rörelsen utvecklas och från 1876 tillsammans med Jonas Johansson. Tio år senare är Lars Ulrik ensam ägare av Eriksdals ångsåg, en rörelse av betydenhet.

1882

Simeons första utställning i Sundsvall.  

1883

Simeons bror Dan, som är i Paris för konststudier, avlider den 3 februari.

1885

Reser till Stockholm för att söka in på en utbildning till byggmästare på Tekniska skolans byggnadsavdelning. För att komma in på utbildningen krävdes 6 månaders praktik. Simeon jobbar som murare på ett hus vid Vasagatan 1. Arbetstiderna var från sex på morgonen till åtta på kvällen, med en timmas avbrott för frukost- och en timme för middagsrast. Lönen var 10 - 12 öre i timmen. Bor på Gamla Brogatan 51.
Efter två månader får han besked om att hans äldre bror Ruben har avlidit den 28 juni i Le Havre, Frankrike. Simeon måste avbryta sina studier och resa hem. Han söker sedan in på Sillre skogsskolan, Indala-Liden i Medelpad, där han börjar samma år.

1886

Får sitt avgångsbetyg i juni 1886.
Jobbar sedan på en brädgård och med skogtaxering fram till han blir 19 år 1887.

1887

Skapar tre nummer av "Alnö myggan, illustrerad tidning för upplysningens befrämjande inom Alnön".

Svartkritstecknare Stenqvist kommer till Sundsvall, för vilken Simeon tar lektioner i teckning.
Uppsöker professor
August Malmström ute på sitt sommarställe i Rotebro (idag inom Sollentuna kommun, strax norr om Stockholm) för att få uppgifter om kraven för antagning till konstakademien. Malmström ger även anvisning till teckningslärare Gustaf Krehl, boende på Pilgatan, Stockholm. Av Robert Lundberg får Simeon några lektioner i oljemålning.

1888

Skickar in arbeten till Konstakademien för bedömning. Blir godkänd och antagen och får tillåtelse av Lars Ulrik att studera vid Kungliga Konstakademien för de fria konsterna i Stockholm.

Studerar på Konstakademien. Olle Hjortzberg, Pelle Svedlund, Emerik Stenberg och Pelle Molin var några av hans studiekamrater.
Lärare var
professor John Börjeson i teckning, August Malmström, greve Georg von Rosen, baron Gustaf Cederström, Julius Kronberg, professor Carl Curman i anatomi, lektor Henriques i perspektiv, professor Winge i teckning och Kulle med flera.
(Osäkra uppgifter om hur länge han var på konstakademien, men han var där till 1891. Möjligt att han gjorde ett avbrott i studierna).

1895

Köper Stornäsets egendom i Alnö socken av sin far, med undantag av sågverksrörelsen med tillhörande mark (årtal osäkert).

1899

Simeon gifter sig med Hulda de Bèsche. Vigsel i Lögdö kyrka lördagen den 17 juni 1899.

1900

Simeon målar en stor altartavla med Golgatamotiv. Han bor och verkar då på godset Stornäset, på Alnön utanför Sundsvall. Målningen är så stor, 4 meter bred och 5 meter hög, att han tvingas ta ner taket till övervåningen för att rymma målningen. Duken nådde alltså upp genom två våningsplan! Tavlan förvarades under många år ihoprullad och en hel del skador uppstod, särskilt på den del av konstverket som legat utåt och tagit emot de många årens nötning. Tavlan renoverades med stor skicklighet och omsorg av konstnären Åke Nilsson i Oskarshamn innan den slutligen fann sin plats i en kyrka i Oskarshamnstrakten.

Tar patent på en mossharv.

1901

Simeon får en silvermedalj för målningen "fjällkor" på lantbruksutställningen i Gävle.

1905

Utställning i Sundsvall.

1906

Överlämnar Stornäset till sin hustru och sina båda söner. Flyttar till Stockholm, där han försörjer sig som porträttmålare.

1908

Den 25 Januari säljer Simeon Stornäset till förvaltaren Ludvig de Bèsche (bror till Hulda de Bèsche).

1912

Hyr en ateljé på Clara Norra kyrkogatan 22, Stockholm.
Träffar Anna Hellström.

1913

Målar ett porträtt i helformat av Kungen: "Gustav V som frimurarordens styrande mästare".
Tavlan avtäcktes den 26:e april 1913 i Frimurarordens palats på Blasieholmen, Stockholm.

1915

Simeon och Anna Hellström träffas igen. Efter det att oklarheter kring Simeons skilsmässa från Hulda de Bèsche klarats ut, gifter de sig den 3 augusti på Rådhuset, Kungsholmen, Stockholm. De hyr en lägenhet på Odengatan.

1923

Utställning i Djursholm utanför Stockholm.

1955

Simeon avlider den 27 augusti i Sundbyberg.

   

Memoar:

Minnen från min födelse till min död


 

 

 

 

 


Copyright (c) 2007 Anders Öquist. All rights reserved.

anders@oquist.se