Georg von Rosen

Svensk målare och grafiker, Georg von Rosen, 1843, Paris - 1923. Elev på Konstakademien 1854 - 1863. Studerade i bl.a. Leys i Amsterdam. Professor under åren 1880 - 1908, dess direktör 1881 - 1887 samt 1893 - 1899. Historiemålare som stilmässigt slöt sig till den epok motivet utspelades i. Som i Erik XIV och Karin Månsdotter där färg och form minner om 1500-talets nordeuropeiska måleri. Han gjorde även utmärkta porträtt. Som direktör kom von Rosen i konflikt med de konstnärer som krävde reformer, motsättningar Konstnärsförbundet.

Representerad på:

Konstakademiens samlingar.
Göteborgs konstmuseum
Nationalmuseum
Waldemarsudde

Exempel på Georg von Rosens verk.

Gången mot döden.

Sten Stures intåg i Stockholm, 1864, Nationalmusem.

Adolf Erik Nordenskiöld, 1886.

Pontus Wikner, 1895, Göteborgs nation, Uppsala.

Sfinxen, 1887 - 1907.

Till överst på sidan
© Anders Öquist 2002