Pelle Molin

Svensk författare och konstnär, Pelle (egentligt namn: Petrus) Molin, 1864 - 1896. Bodde i Näsåker, Ångermanland, där han verkade som konstnär, författare och hembygdsforskare. Från hösten 1894 och fram till sin död vistades han i Norge.
1897 utgavs Ådalens Poesi, bestående av ett antal av Pelle Molins noveller, naturskildringar och folklivsberättelser från Ångermanland, Jämtland och Nordnorge.

Mer att läsa längre ned på sidan.

Exempel på Pelle Molins verk.

Nämforsen. (Bild och text från Sollefteå kommun).

Nämforsen vinter. Bild och text från Sollefteå kommun.

Sidensvansar. Bild och text från Sollefteå kommun.

Mer att läsa

Länkar

Carl-Henrik Bergs hemsida om Pelle Molin.

Sulitjelma, Norge - informativ sida, bl.a finns flera av hans brev här.

Ådalens poesi - elektronisk utgåva av 1897 års upplaga.

Svensk litteraturhistoria i sammandrag - Pelle Molin.

Recensioner - 26 juli 1897.

Landgrenskolan, Härnösand - där Pelle Molin har gått.

Breivika, Bodø, Norge - här ligger Pelle Molin begravd. Bild och kort levnadsbeskrivning.

Junsele Hembygdsgård - här finns den berömda björntallen som omnämts i Pelle Molins novell "En ringdans medan mor väntar".

Pelle Molins stuga - i Näsåker där han bodde under sitt arbete med "Ådalens poesi".

Bild på stugan.

Pelle Molins sten - i Sollefteå.

Sollefteå museum - har även de uppgifter om stugan och öppet tider mm".

Dagens visa - Per Nilsson-Tannér, I Pelle Molins spår. Saxon Lindström 1951.

ådalen.nu - Övre Ådalen i konsten.

Akademisk avhandling - länken öppnar ett PDF-dokument. Pelle Molin är nämnd på dett flertal ställen.

Umeå forskningsbibliotek - Handskrift 76. Författaren och målaren Pelle Molins arkiv, (1850-1927).

Umeå forskningsbibliotek - Helge Dahlstedt: MÅLAREN PELLE MOLIN. Utg. av Carl-Henrik Berg 1996. 27 sidor. (Kan laddas ner som PDF-dokument).

Institutionen för litteraturvetenskap och nordiska språk - Brändström, Kjell-Arne, Från Frans Michael Franzén till Pelle Molin.

Industrisamhällets kulturarv - Artikel: Från Ådalen till Höga Kusten.

Ådalens poesi - Ned med dem som tala om krig.

Poster - Filmen Ådalens poesi, 1928. Jessie Wessel, Eric Laurent.

Övertorneå - kultur, författare.

Restaurant Tennstopet - träffpunkt för unga författare och konstnärer.

Litteratur

Ådalens poesi, skisser och berättelser. Författare: Pelle Molin.
Vårt hems förlag. Utgiven: 1929.

Ådalens poesi, skisser och berättelser. Författare: Pelle Molin.
Utgiven och försedd med en levnadsteckning över författaren av Gustaf af Geijerstam

Ådalens poesi, skisser och berättelser. Författare: Pelle Molin.
Utgiven: 1970.

Ådalens poesi; med 24 reproduktioner av målningar av författaren och 2 fotografier. Författare: Pelle Molin.
Niloe, Bohusläns grafiska. ISBN 91-7102-159-0. Utgiven: 1986.

Från Ådal och Nordlandskust. Författare: Maria Rieck-Müller.
Norge. Utgiven 1916.

Pelle Molin: Hans liv och diktning. Författare: Gösta Attorps.
Norstedt och söners förlag. Utgiven 1930.

Norlandica I. (Skriftserie utgiven av Norrlands nation i Uppsala, delarna I-VIII, under åren 1939-1989). Föfattare: Arne Wåhlstrand
Innehåller bland annat några kända Pelle Molin-brev. Utgiven: 1939.

Ådalens poesi i ord och bild. Författare: Thage Nordholm & Pelle Molin.
Utgiven: 1988.

Målaren Pelle Molin. Författare: Helge Dahlstedt.
Carl-Henrik Berg. Utgiven 1996.

Brev, dagboksblad och varia i Sollefteå stadsbibliotek. Författare: Pelle Molin.
Sollefteå 1966 och faksimil 1996, s. 48-49

Stolpe, Sven: Pelle Molin i vetenskaplig belysning.
Referens: Depåbiblioteket, Finland.

Pelle Molin i vetenskaplig belysning. (Troligen samma bok som ovan).
Depåbiblioteket, Finland.

Kams - tokerier från Ådalen. Regi: Judith Hollander.
TV-film. Premiärår 1985.

Uppslagsverk

Nationalencyklopedin:
 XIII:410, artikel: Molin, Pelle.

Till överst på sidan
© Anders Öquist 2002