Emerik Stenberg

Svensk konstnär, Isak Johan Emerik Gustaf Stenberg, 1873 Stockholm - ?. Studerade vid konstakademien 1891 - 1896 och gjorde därefter studieresor utrikes. Bosatt i Leksand under ett antal år och senare i Stockholm där han var verksam som porträttmålare.
Blev ledamot av konstakademien 1906, lärare vid konsthögskolan 1908 och var professor i målning där 1909 - 1912.

Representerad på:

Göteborgs museum
Nationalmuseum
Uppsala universitet, konstsamlingarna

Exempel på Emerik Stenbergs verk.

Likvaka i Leksand, 1897. (Göteborgs konstmuseum).

I skymningstimman, 1899. (Nationalmuseum).

Anders och Anna, 1900. (Konstföreningen i Köpenhamn).

Gruppbild föreställande teologiska fakulteten med Nathan Söderblom som dekanus (ordförande), 1911. (Uppsala universitet, universitetshuset).

Till överst på sidan
© Anders Öquist 2002