- en vägvisare till konsten på världsvida nätet -

anders@oquist.se
Till släkten Öquists plats på nätet

Här finner du beskrivningar av historiska konstnärer från de nordiska länderna, bildexempel på deras konstverk, länkar till hemsidor och litteraturlistor där det finns mer att läsa. Vill du se verken i verkligheten finns det länkar till museer, konsthallar osv. där konstnären är representerad.

Varför denna hemsida ?

Som konstintresserad vill jag veta mer om de konstnärer som jag i olika sammanhang stöter på. Jag har upptäckt hur svårt det är att hitta information på nätet, en sökning ger en stor mängd hemsidor. Men jag går igenom samtliga och lägger upp länkar till de sidor som har information om konstnären. Sidor som exempelvis endast innehåller namnet, har knapphändig information, en namne, tas inte med. Min intention är: hellre många länkar för några konstnärer än tvärtom.

Just nu jobbar jag med att komplettera sidan om Ernst Josephsson.

Där det bara finns en text och ingen länk, så har sidan länken gick till tagits bort eller flyttats.

Länkar om du söker aktiva konstnärer

ArtGlobe
Kulturnät sverige
Svensk konst
Svenska konstnärsförbundet
Svenska konstnärernas förening


     Konstnärer

     August Malmström
     Ernst Josephsson
     Julius Kronberg
     Olle Hjortzberg
     Pelle Molin

     Elin Danielson-Gambogi
     Emerik Stenberg
     Georg von Rosen
     Gustaf Cederström
     Ivan Augéli
     John Börjeson
     Mårten Eskil Winge
     Richard Bergh
     Vicke Andrén


     Museér, gallerier

     Lite om mig

© Anders Öquist 2002