HemSimeonKusiner

Vår släkthistoria

 

  

Anna och Simeon Öquist
       Anna och Simeon Öquist


Sågverksfolket är en bok om sågverken på Alnön utanför Sundsvall. Där drev Lars-Ulrik sågverken Eriksdal och Stornäset. Simeon köpte 1894 Stornäsets egendom, med undantag av sågverksrörelsen och tillhörande mark. Boken ägnar två kapitel åt släkten Öquist.
På den här hemsidan kan du läsa mer.


Både Simeon och Harald Öhquist trodde att det fanns ett släktskap mellan våra släkter. I ett brev daterat Viborg 25.3.37 skriver Harald Öhquist till Simeon:
"Man kunde måhända överlämna hela arbetet med utredningen åt någon yrkesgenalog, men enl. vad jag hört torde deras anspråk på honorar överstiga vad "unser einer" mäktar med".
Det skulle dröja till mitten av 1980-talet innan professor Jaakko Mukula gjorde en utredning om släkten Öhquists ursprung. Han kom fram till att det inte finns något släktskap till vår släkt.

Professor Jaakko Mukulas utredning.

Ur Nationalencyklopedien:
Öhquist, Harald, 1891-1971, finländsk militär, generallöjtnant.
I vinterkriget 1939-40 var han armékårchef på Karelska näset, i fortsättningskriget armégruppchef (1942-44).
Han utgav 1949 Vinterkriget 1939-40: Ur min synvinkel.
 

 


ANTAVLOR
 

I antavlorna finns följande ikoner:

Personens ansedel Till personens ansedel med biografi
Person omnämnd Personen omnämnd, ofta i en förälders ansedel.
Antavla Personens antavla. visar släktskap.

 Anna 1893 - 1988

Simeon 1868 - 1955


Sonja Persson har i sin släktforskning hittat Johan Alexius Fagerkvist, som under åren 1899 - 1900 jobbade som dräng på Stornäset.


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


LÄNKAR
DIREKT
TILL
ANSEDLAR


Nils (Larsson) Öquist
1765 - 1812


Lars-Ulrik Öquist
1835 - 1901


 

 

Hör av dig med foton, berättelser om släkten du hört, har nedskrivet eller känner till på annat sätt.
Så töm hjärna och byrålådor !
Dela med dig till oss andra !
Skicka ett mejl till mig, Anders.
E-post hittar du på kusin-sidan.

 

 

  © Anders Öquist