Öqvist, född Larsson, Nils
1765-1812

  Född 1765-03-02 i Persön, Nederluleå (Nobo). Döpt 1765-03-03 i Persön, Nederluleå (Nobo). Död 1812-09-18 i Sangis, Nederkalix (Nobo). Begravd 1812-09-26 i Norrbottens län.

Nils Öqvist, född Larsson. Tavla 2 Född 1765-03-02 i Persön, Nederluleå (Nobo). Död 1812-09-18 i Sangis, Nederkalix (Nobo). f Lars Nilsson Rupa. Ansedel Tavla 2 Född 1731-11-04 i Persön, Nederluleå (Nobo). Död 1798-08-03 i Persön, Nederluleå (Nobo).
m Margetha Pärsdotter. Ansedel Tavla 2 Född 1741-12-01 i Persön, Nederluleå (Nobo). Död 1800-01-19 i Persön, Nederluleå (Nobo).

Biografi:
16 sep född, 17 sep döpt Carl Jacob fadern Rustmästasre Nils Öqvist modern hustru Maria Jacobsdotter ifrån Persön. Vittnen Sockensnickaren Johan Röling dess hustru Anna Catharina Qvick Sergeanten Olof Ruthström och pigan Magdalena Qvik från Gamla Staden 1794 25 okt (född) 26 okt (döpt) Carl Jacob Fadr Rustmästaren Nils Öqvist m h Maria Öqvist i Gamla Staden 41 Vittnen: ..... pigan Cathrina Larsdotter ifrån Persön.

Namnet Öqvist nämns först året 1790.

In 1790 we have the earliest mention of the name Öqvist.

Bonden Pär Pärsson 42 1734 död 1788 hustru Catharina Pärsdotter 1744 gift 1789
Rustmästaren Bonden Nils Larsson Öqvist 252 1765 gift 1791 hustru Maria Jacobsdotter fol 227 1765 gift 1791 son Carl Jacob Öqvist 1798????

Name spelled Nicolaus in birthrecords.

Familjen flyttade till Nederkalix (Sangis) 1801.

Family moved to Nederkalix (Sangis) 1801

Reg nr 689 Comp nr 104 Rupa Pehrsön. Pehr Pehrsson död i Augusti 1789 ersatt den 1 nov 1790 med Rustmästaren Nils Öqvist.

Regiment # 689 Company # 104 Rupa Pehrsön. Pehr Pehrsson died in August 1789 substituted 1 November 1790 with Sergeant Major Nils Öqvist.

Lif Compagniet af Kongl. Wästerbottens Regemente till Fots. vol 752 1792.
Rustmästare Nils Öqvist haft under öfverstående krig lön på extra stat men njuter vid Corporals indelning och rotelön.[stat=naturalön]

Staff sergeant Nils Öqvist has during the remaining war wages in kind but also enjoys corporal“s wages. [???]

Generalmönster rulla 1790. Lifcompagnie f. p. #18
Extra stab Rustmästare Olof Rutström. Befordrad till serg d 20 aug; ock s. d. beford. volont Nils Öqvist.

Extra staff sergeant Olof Rutström promoted to sergeant the 20th of August; and on the same date volonter Nils Öqvist was promoted.

Generalmönsterulla 1790 vol 751.
Volontär Nils Öqvist befordrad till rustmästare.

Volunteer Nils Öqvist promoted to extra staff sergeant.

Vol 752 1801
Nils Öqvist Befordrad till Fourier den 5 febr 1796.

Nils Öqvist promoted to staff sergeant 5 February 1796.

G. A.Bergenstråhle.Kungl. Västerbottens Historia. Sthlm: Norstedt & Söner, 1917 p. 613.
Den 23/10-24/10 1808 låg både Fanjunkare Öqvist och Sergeant Rutström i beredsskap vid Kaupila gård.

The 23 Oct - 24 Oct 1808 lie both Color Sergeant Öqvist and Sergeant Rutström in preparedness at the Kaupila manor.

Generalmönsterrulla vol 753 år 1811
Nils Öqvist befordrad till sergeant 18 Oct Calix Co.

Nils Öqvist promoted to sergeant 18 Oct 1811 in Calix Company.

Kalix Församlings Register 1812. Död och begravning sept 1812. Fänd Nils Öquist 47, Son Carl 18, Son Johan Gustaf 11, drunknade.

Kalix Parish Register. Death and Burials September 1812. Second lieutenant Nils Öquist 47, son Carl 18, son Gustaf 11. Drowned.

Harald Hvarfner. Kalix. Almqvist & Wiksell, 1967. Del I: 13 Namn och Språk (Norrbottens Museum)
Kalix betyder [förmodligen] den kyliga, svala, kalla (älven)

Kalix [probably] means the chilly, cool, cold (river).

Simeon Öquist“s Anteckningar:

Antog som furir namnet Öqvist.[ Vidare forskning har visat att namnet togs tidigare. Namnet Öqvist finns i 1790 års rulla, förmodligen togs namnet när Nils Larsson blev befordrad till rustmästare ].
Hem. Sangis n:r 3 och Innanbäcken n:r 2 Ned. Kalix.
Rustmästare [1790]. D. 1812. Drunknade samtidigt med 2 söner Johan Gustaf och Carl Jacob i Kalix skärgård under segling vid hemforsling av näver.
Sonen Nils Petter räddade sig genom att simma till en obebodd holme där han flera dagar livnärde sig av bär.
Han försökte förgäves springa fatt något av de vilda får som funnos där. Han simmade ut till första båt som kom förbi, men den var besatt med endast fruntimmer och de rodde förbi honom i den tron att det var en ryss som kunde vara farlig att taga ombord. Med nästa båt lyckades det bättre. Han fick hålla i båtkanten medan han förhördes. Då han därvid uppgav namnen på "alla männniskor" i Luleå och Kalix, hjälptes han ombord.
I Överste Bergenstråhles Historia sid. 601 står: Vid Kalix Comp. Fanjunkare Nils Öqvist. Uppmuntrade truppen till oförsagdhet och sköld. Blev blessered varför han anmäles till hugkomst.

Pulkilla den 13 maj 1808
(Joh. Aug. Sandels?) J.S. Hedström Gustaf Eneschöldh

1808 18/9 Kommenderades till kanonbetäckning, fanjunkare Öqvist och rustmästare Riddarstråhle med 30 man.

Notes by Simeon Öquist:

Took as fourir the name Öqvist. [ Further research has shown that the name Öqvist was taken earlier. The name Öqvist appears in the 1790 military records. Probably when Nils Larsson received promotion to extra staff sergeant].

Home Sangis #3 and Innanbäcken #2 at Lower Kalix. Extra staff sergeant [1790] Died 1812. Drowned together with two sons Johan Gustaf and Carl Jacob in the Kalix skerries when sailing to bring home birch bark.
The son Nils Petter saved himself by swimming to an uninhabited islet where he several days supported himself by eating berries. He tried in vain to overtake any of the wild goats that were present there. He swam out to the first boat that came by, but it was occupied by females only and they rowed past him with the belief that he was a Russian, who could be dangerous to have onboard. With next boat he had better luck. He had to hold on to the boat while he was interrogated. When he thus mentioned the names of "all the people" in Luleå and Kalix he was helped on board.

In Colonel Bergenstråhle History p. 601 it reads: At the Kalix Company Sergeant-major Öqvist. Encouraged the troops to courage and defense. Was injured and is therefore recommended for recognition.

Pulkilla 13 of May 1808„ J. S. Hedström
Gustaf Eneschöldh
1808 18 September Sergeant major Öqvist and staff sergeant Riddarstråhle were given orders to defend against artillery. FHL Film.

  Gift 1791-02-08 i Nederluleå (Nobo)
   Maria Jacobsdotter. Ansedel Tavla 2 Född 1765-06-27 i Brändön, Nederluleå (Nobo). Döpt 1765-06-29 i Nederluleå (Nobo). Död 1831-03-15 i Gammelstaden, Nederluleå (Nobo).
    Carl Jacob Öqvist. Född 1791-09-16 i Gammelstaden, Nederluleå (Nobo). Döpt 1791-09-17 i Gammelstaden, Nederluleå (Nobo). Död 1793-06-19 i Gammelstaden, Nederluleå (Nobo).
    Lars Ulrik Öqvist. Född 1793-08-15 i Gammelstaden, Nederluleå (Nobo). Döpt 1793-08-18 i Gammelstaden, Nederluleå (Nobo).
    Carl Jacob Öqvist. Född 1794-10-25 i Gammelstaden, Nederluleå (Nobo). Döpt 1794-10-26 i Gammelstaden, Nederluleå (Nobo). Död 1812-09-18 i Sangis, Nederkalix (Nobo). Begravd 1812-09-26 i Sangis, Nederkalix (Nobo).
    Maria Margareta Öqvist. Född 1797-02-25 i Gammelstaden, Nederluleå (Nobo). Döpt 1797-02-28 i Gammelstaden, Nederluleå (Nobo).
    Nils Petter Öqvist. Ansedel Tavla 2 Född 1799-01-13 i Ängesbyn, Nederluleå (Nobo). Döpt 1799-01-15 i Nederluleå (Nobo). Död på Fejan 1834-09-16 i Norrtälje. Begravd på Fejan i Norrtälje.
    Johan Gustaf Öqvist. Född 1800-05-03 i Ängesbyn, Nederluleå (Nobo). Döpt 1800-05-05 i Nederluleå (Nobo). Död 1812-09-18 i Rolfs, Nederkalix (Nobo). Begravd 1812-09-26 i Nederkalix (Nobo).
    Elisabet Catharina Öqvist. Född 1801-05-19 i Sangis, Nederkalix (Nobo). Döpt 1801-05-24 i Sangis, Nederkalix (Nobo). Död 1802-07-27 i Sangis, Nederkalix (Nobo). Begravd 1802-08-01 i Sangis, Nederkalix (Nobo).
    Gabriel Öqvist. Född 1803-11-01 i Sangis, Nederkalix (Nobo). Döpt 1803-11-04 i Nederkalix (Nobo). Död 1868-05-10 i Överluleå (Nobo).
    Abraham Wilhelm Öqvist. Född 1810-08-09 i Rolfs, Nederkalix (Nobo). Döpt 1810-08-11 i Nederkalix (Nobo).

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Släktforskat av Selfrid. Redigerat och utlagt på internet av Anders.

Framställd 2005-05-31 20:24:45 av DISGEN version 8.1