Till släkten Öquists plats på nätet
  Presentation | Biografi | Konstverk | Teckningar | Tidningsklipp | Referenser |

Tidningsklipp

Klicka på bilden för förstoring

"En väl så känd porträttmålare, hr Simeon Öquist, har i Stockholm ordnat en utställning av ett antal porträtt han utfört ..."

Klicka på bilden för förstoring

"Tafvelutställning i Sundsvall En synnerligen intressant tafvelutställning har idag öppnats i konsul Rathmans förra kontorslägenhet i Enskilda bankens hus. Utom det vanliga, rent konstnärliga intresset i en sådan utställning har denna äfven för oss ett lokalt sådant, ity att den är av godsägaren S. Öqvist å Stornäset på Alnön, som bekant ej blott framstående landtbrukare utan äfven, som besökaren å utställningen skall finna, målare av rang..."
1905.

Klicka på bilden för förstoring

"Från födelsedagsfesten å Tullgarns slott... märkes bl. a. konungens födelsedagsgåfva : ett nyligen i olja utfördt porträtt af honom själf i helfigur..."
1912.
Bild på tavlan finns under Konstverk.

Klicka på bilden för förstoring

"Hos drottning Victoria: I villa Svecia i Rom... På en vägg finner man dessutom ett helfigursporträtt av konungen målat av Simeon Öquist 1912..."

Klicka på bilden för förstoring

"den 4 februari 1913 Vår framstående porträttmålare Simon Öqvist, som bekant bördig från Sundsvall, håller, enligt vad Sundsvallsposten erfar, för närvarande att utföra ett större portätt af konung Gustaf V, hvilket är afsedt att pryda Frimurarordens i Stockholms stora festsal..."
1913.

Klicka på bilden för förstoring

"Ett porträtt i olja av fattigvårdsstyrelsens i Solna förutvarande ordförande, ingenjör Per Berger har utförts av porträttmålaren Simeon Öquist, Råsunda ..."

Klicka på bilden för förstoring

"Den kände porträttmålaren Simeon Öquist har arrangerat en utställning av barnporträtt i sin ateljé, Birger Jarlsgatan 11, 4tr..."

Klicka på bilden för förstoring

"Porträttet av byggmästare C. E. Bäckman, som överlämnats till Sundbybergs stad..."

Klicka på bilden för förstoring

"I en motion i stadsfullmäktige ifrågasätter disponent A. Bihr om det är av intresse för stadsfullmäktige att inköpa två av konstnären Simeon Öqvist målade porträtt av förra stadsstyrelseledamöterna G. W. Källman och John Bergström ..."

Klicka på bilden för förstoring

"En större oljemålning, porträtt af generalmajor Carleson, har i dagarna utförts af artisten Ödqvist från Sundbyberg, som en tid har vistats här i staden. Porträttet som är synnerligen lyckadt, skall på beställning tillställas Skaraborgs regemente."

Klicka på bilden för förstoring

"Porträtt av kyrkoherdarna Westman och Rehn avtäckta på söndagen..."
2 november 1914.

Klicka på bilden för förstoring

"Ett utmärkt porträtt af generalmajor A Carlsson, i öfversteuniform och afsedt för Skaraborgs regemente..."
1919.

Klicka på bilden för förstoring

"Konstutställningen i Djursholms restaurangs konditorilokal hålles öppen ännu några dagar. Utställare är, som förut omtalats, konstnären Simeon Öquist, f. n. bosatt i Djursholm. Utställningen, som till övervägande del omfattar porträtt - även några Djursholmare äro där representerade - är väl värd ett besök."
1923.

Klicka på bilden för förstoring

"Artisten Simeon Öquist, Råsunda, blev på sextioårsdagen i går föremål för vackra hyllningar. Presenter och blommor och en rik skörd av tegrafiska lyckönskningar inströmmade under dagen till den aktade konstnären från minnesgoda vänner och konstbeundrare landet runt."
1928.

Klicka på bilden för förstoring

"SIMEON ÖQUIST. Porträttmålare. Sundbyberg. 65 år."
1933.

Klicka på bilden för förstoring

"Svensk porträttmålare."
Hvar 8 dag, 17 september 1933.

Klicka på bilden för förstoring

"Konstnären Simeon Öquist, Sundbyberg, 70 år."
1938.

Klicka på bilden för förstoring

"Stadskollegiet har godkänt stadshusdelegerades förslag att ur fonden för Stadshusets konstnärliga utsmyckning köpa ett ungdomsporträtt av Ragnar Östberg, utfört av konstnären Simeon Öquist, för 2.000 kr, ..."

Klicka på bilden för förstoring

"På lördagen överlämnades av konstnären Simeon Öquist, Sundbyberg, till finske ministern Wasatjerna en tavla, som skall vidarebefordras som gåva till finska armén, närmare bestämt Karelska Gardesregementet... "
20 oktober 1940.
Bild på tavlan finns under Konstverk.

Klicka på bilden för förstoring

"Nu är Gustav V leveransklar. Ja, det handlar alltså om portättet på Gustav V som varit på renovering hos länsmuseet i Jönköping."

Enligt uppgift (2007) hänger tavlan i Högsbys kommunalhus, i kommunfullmäktiges sammanträdessal.

Klicka på bilden för förstoring

"Fråga om titeln Kunglig hovleverantör och hovmålare, angående målningen av Gustav V, 1912."
Hemmets Veckotidning nr 44, oktober 2004.

Till överst på sidan