Kjellborg, Johan M.
1753-1821

  Pastor. Född 1753-05-27 i Ryda (Vägö). Döpt 1753-05-28 i Ryda (Vägö). Död 1821-04-25 i Nårunga (Vägö).

Johan M. Kjellborg. Tavla 2 Född 1753-05-27 i Ryda (Vägö). Död 1821-04-25 i Nårunga (Vägö). Pastor. f Magnus Laurentius Kjellborg. Ansedel Tavla 2 Född 1698-02-22 i Uvered (Vägö). Död 1772-06-28 i Ryda (Vägö). Komminister.
m Anna Catharina Rydberg. Ansedel Tavla 2 Född 1713-07-04 i Ryda (Vägö). Död 1791.

Biografi:
Användarreferens: 7511904 99.. FHL Film #154,740 Ryda Parish birth records 1753, Ryda, Skaraborg, Sweden Joh. W. Warholm. Skara Stifts Herdaminne.II:576 #24

Johan Kjellborg, son af komminister Magnus K. i Ryda, född derst. d. 27 maj 1753; blef stud. i Ups. 1775 och prestv. 1783 till adj i Lekåsa; dito i Algestorp 1788; kommin i Norunga 1794. kyrkoh. derst 1814 tilltr 1815. prost, 1820. Död 25 apr 1821.- Han omtalades såsom en mycket fridsam, stilla och flärdfri man.
Emot allmogen var han så hjelpsam och tjenstaktig att han ofta därföre tillsatte näterna varaf följde att naturen sedan tog ut sin rätt och han till och med på predikstolen någon gång insomnade, utom att dock förlora sammanhanget i sitt föredrag, hvilket han efter några minuters uppehåll åter fortsatte. Härvid voro hans åhörare så vana, att de endast betraktade saken såsom en längre paus, hvilken ingalunda förminskade den tillgifvenhet, han med rätta af dem åtnjöt.
Gift m. Maria Elis. Wennersten, död 1810; d:r af krono-bef. Erik Wennersten och M.C. Tengborg. Barn: Erik Magnus f. 1799, handlande i Stockholm. Anna Catrina f. 1796, g.m. mönsterskr. Carl Rydberg. Maria Christ. f. 1806

Johan Kjellborg, son to assistant vicar Magnus Kjellborg of Ryda, born there May 27 1753; student at Upsala 1775 and ordained priest 1783; assistant priest in Lekåsa; ditto in Algestorp 1788; assistant vicar in Norunga 1794. Vicar there 1814,took up his duties 1815. Became dean 1820. Died April 25, 1821. -
He is said to be a very peaceful, quiet and unpretentious person. Toward the common people he was so helpful and service minded that he often used the evenings thereto, from which followed that nature took its course that he even sometimes fell asleep at the pulpet, without, however, loosing the thread in his discourse, which he after a few minutes interruption took up, where he had left off. His listeners were so used to this, that they only considered it to be a longer pause, which in no way lessened the affection they had for him.
Married to Maria Elisabeth Wennersten, died 1810; daughter to marshall Erik Wennersten and M.C. Tengborg. Children: Erik Magnus born 1799, merchant in Stockhom. Anna Catrina born 1796, married to drafter [ military] Carl Rydberg. Maria Christ. born 1806.

  Gift 1794-09-28 i Valstad (Vägö)
   Maria Elisabeth Wennersten. Ansedel Tavla 2 Född 1770-07-23 i Valstad (Vägö). Döpt 1770-07-23 i Valstad (Vägö). Död 1810-04-09 i Asklanda, Nårunga (Vägö). Begravd 1810-04-15 i Asklanda, Nårunga (Vägö).
    Anna Catharina Kjellborg. Född 1796-03-29 i Asklanda, Nårunga (Vägö). Döpt 1796-03-31 i Asklanda, Nårunga (Vägö).
    Erik Magnus Kjellborg. Ansedel Tavla 2 Köpman. Född 1799-01-19 i Asklanda (Vägö). Döpt 1799-01-21 i Asklanda (Vägö). Död 1835-03-20 i Stockholm.
    Maria Christina Kjellborg. Född 1806-04-25 i Asklanda, Nårunga (Vägö). Döpt 1806-04-28 i Asklanda (Vägö).

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Släktforskat av Selfrid. Redigerat och utlagt på internet av Anders.

Framställd 2005-05-31 20:24:27 av DISGEN version 8.1