Rutström, Olof
1755-1808

  Född 1755-01-16 i Rutvik, Nederluleå (Nobo). Död 1808-12-11 i Simo, Finland.

Olof Rutström. Tavla 2 Född 1755-01-16 i Rutvik, Nederluleå (Nobo). Död 1808-12-11 i Simo, Finland. f Anders Hansson. Ansedel Tavla 2 Född 1702-01-25 i Rutvik, Nederluleå (Nobo). Död 1784-07-13 i Nederluleå (Nobo).
m Maria Hansdotter. Ansedel Tavla 2 Född 1711-10-22 i Bensbyn, Nederluleå (Nobo). Död 1783-08-24 i Nederluleå (Nobo).

Biografi:
Albert Nordberg. En Gammal Norrbottensbygd. sid. 369.
Under sista finska kriget i affären vid Pulkkila utmärkte sig enligt Bergenstråhle av livkompaniet särskilt fältväbeln Rutström (f. 1755) i Gamla Staden n:o 41.

Sid. 462. Fältväbel O. Rutström död den 11/12 i Simo under reträtten från Uleåborg 1808.

Enligt Nederluleå Församling 1809 Begravningsbok dog 146 människor av fältsmitta, 156 dog av smittkoppor och 50 dog av rödsot. Tillsammans 352 dog av smittor som hären förde med sig från kriget i Finland.

Det finns inte mycket berättat om en soldathustru men man läsa mellan raderna i genealogin om strävanden på hemmafronten medan husbonden var borta på krigsfronten. En dotter föddes i mars 1808 och dog i januari 1809. Fadern dog i Finland i november 1808. Fru Rutström var nu hemma utan man med 4 barn i åldern av 3, 10, 12, och 14. Tre barn födda 1801 och 1802 (tvillingar), dog inom en veckas tid i mars 1803.

During the last war with Finland at the confrontation by Pulkkila did especially sergeant major Rutström distinguish himself. (From Gamla Staden #41). (Born 1755). p.361 Sergeant Major O. Rutström died Dec 11 at Simo during the retreat from Uleåborg 1808. p.462.

Generalmönsterrulla vol 751 1790.Lifkompaniet vid Västerbottens regimente. Lifcompagnie f.p. #18 Extra stab Rustmästare Olof Rutström. Befordrad till serg d 20 aug; ock s. d. beford. volont Nils Öqvist.

Bergenstråhle. Norrbottens Regimentes Historia.
p. 462 29/11 utrymdes Uleåborg
p. 600 Fältväbel Rutström av Lifkompaniet, som med mycken nit hållit manskapet att marschera med ordning och göra säkra skott och alltid visat sig främst. Kuopio den 22 maj 1808. [ Förteckning på döda, sårade och dem som omnämnas särskilt utmärkt sig vid affären vid Pulkkila].

According to Nederluleå 1809 Parish Burial Records 352 people passsed away from contagious diseases that the soldiers brought with them from the war in Finland.

Much is not said of a soldier's wife but a look at the family group record tells some of the story of the struggles at the home front, while the husband was away at the battle front. A daughter was born in March of 1808 and passed away in January 1809. Mrs Rutström at this time was at home, without her husband, with four children ages 3,10, 12 and 14. Three more children had been born in 1801 and 1802 (twins), but all three passed away in a week's period in March of 1803.
Västerbottens Lif comp. 12 Olof Rutström 6/6 1789 befordrad till rustmästare. Olof Rutström 6/6 1789 promoted to staff sergeant.

Extra staff sergeant Olof Rutström promoted to sergeant the 20th of August; and on the same date volonter Nils Öqvist was promoted.

Lif Companiet af Kongl. Wästerbottens Regemente till Fots vol. 752 1801 Sergeant Olof Rutström 29 dec 1800 befordrad till fältväbel.[ Fältväbel var en underofficer som hade i uppdrag att sköta polisgöromål vid kommpaniet].

Sergeant Olof Rutström 29 Dec 1800 promoted to military police officer.

Officer Rutström av 1st Company, who with much zeal kept rank and file to march in good order and to fire well aimed shots and always shown himself to be foremost. Kuopio 22 May 1808. [A list of the dead, wounded and those who mentioned distinguished themselves at the battle of Pulkkilla].

  Gift 1792-11-04 i Nederluleå (Nobo)
   Magdalena Qwick. Ansedel Tavla 2 Född 1768-03-30 i Rutvik, Nederluleå (Nobo). Döpt 1768-03-30 i Rutvik, Nederluleå (Nobo). Död 1842-12-01 i Nederluleå (Nobo).
    Johanna Olofsdotter. Född 1794-10-30 i Gammelstaden, Nederluleå (Nobo). Döpt 1794-11-02 i Gammelstaden, Nederluleå (Nobo).
    Johan Olof Olofsson. Född 1796-09-20 i Gammelstaden, Nederluleå (Nobo). Döpt 1796-09-22 i Gammelstaden, Nederluleå (Nobo).
    Maria Magdalena Rutström. Ansedel Tavla 2 Född 1798-08-07 i Gammelstaden, Nederluleå (Nobo). Döpt 1798-08-09 i Nederluleå (Nobo). Död 1882-03-26 i Nederluleå (Nobo).
    Brita Catrina Olofsdotter. Född 1801-05-06 i Gammelstaden, Nederluleå (Nobo). Döpt 1801-05-08 i Gammelstaden, Nederluleå (Nobo). Död 1803-03-17 i Gammelstaden, Nederluleå (Nobo).
    Gustaf Olofsson. Född 1802-10-15 i Gammelstaden, Nederluleå (Nobo). Döpt 1802-10-15 i Gammelstaden, Nederluleå (Nobo). Död 1803-03-22 i Gammelstaden, Nederluleå (Nobo).
    Abraham Olofsson. Född 1802-10-15 i Gammelstaden, Nederluleå (Nobo). Döpt 1802-10-15 i Gammelstaden, Nederluleå (Nobo). Död 1803-03-22 i Gammelstaden, Nederluleå (Nobo).
    Fredrika Olofsdotter. Född 1806-12-15 i Gammelstaden, Nederluleå (Nobo). Döpt 1806-12-18 i Gammelstaden, Nederluleå (Nobo).
    Anna Caisa Olofsdotter. Född 1808-03-18 i Gammelstaden, Nederluleå (Nobo). Döpt 1808-03-20 i Gammelstaden, Nederluleå (Nobo). Död 1809-01-05 i Gammelstaden, Nederluleå (Nobo).

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Släktforskat av Selfrid. Redigerat och utlagt på internet av Anders.

Framställd 2005-05-31 20:24:19 av DISGEN version 8.1