Nilsson Rupa, Lars
1731-1798

  Född 1731-11-04 i Persön, Nederluleå (Nobo). Döpt 1731-11-06 i Nederluleå (Nobo). Död 1798-08-03 i Persön, Nederluleå (Nobo). Oforskat Personuppgifter.

Lars Nilsson Rupa. Tavla 2 Född 1731-11-04 i Persön, Nederluleå (Nobo). Död 1798-08-03 i Persön, Nederluleå (Nobo). f Nils Larsson Leijon. Ansedel Tavla 2 Född omkring 1699 i Nederluleå (Nobo). Död 1772-07-10 i Persön, Nederluleå (Nobo).
m Brita Knutsdotter. Ansedel Tavla 2 Född 1692 i Ängesbyn, Nederluleå (Nobo). Död 1734-06-25 i Persön, Nederluleå (Nobo).

Biografi:
FHL Film #148,423 Nederluleå Parish records p. 175
FHL Film #148,424 Nederluleå Parish records, deaths 1761-1844
Generalmönsterrulla. Kongl. Västerbottens Re. till fot och Lifkompaniet. vol. 750
1789 689 104 Rupa Lars Nilsson 11 2 lång tjänstgjort 34 år ålder 56 Sjuk här, af ålder bräcklig och svag oförmögen til konungens tjänst, begär och får afsked, bevistat hela Pomerska kriget och alla där förefallande affairer med Regtet [regimentet], blivit fången vid Verbelin och efter 2 år ranconerats, anmälet til underhåld vol. 749 1786 sid 63

Lars Nilsson 11 2 tall, served 34 years age 56 Sickly, because of age frail and weak, unable to be in the service of the king, requests and receives discharge, been at the whole Pomerian war and all the skirmishes with the regiment, was captured at Verbelin and after 2 years was brought back, applied for pension

FHL Film #0,158,274 Regiment 689. Compani 104 Lars Nilsson Rupa i Persön 54 år 31 tjänsteår 11 2/3 längd gift Wästerbottning.
vol. 748 1779 689.104 104de Roten Pärsön. Lars Nilsson Rupa 47 år 24 tjänsteår 5' 8 3/4" längd. tjänt ut som capitulant och han således far taga lega för denna eller annan rote. [ rote= vanligtvis två hemman som underhöll en soldat].

Regiment 689. Company 104 Lars Nilsson Rupa from Persön 54 years old 31 years in service 11 2/3 long married from Wästerbotten
vol 748 1779 689. 104 Pärsön. Lars Nilsson Rupa 47 years old 24 years in service 58" tall. served time as prisoner of war and he thus may get remuneration for this or another file. [ Rote, usually two farms who were responsible for the upkeep of a soldier].

MARRIAGE: FHL 148,423 p. 473 Nederluleå Parish Records, Norrbotten, Sweden

BIRTH: Lars född 4 november 1731 i Pedersöhn döpt 6 november fad Nils Larsson mod Brita Cnutsdotter faddr soldat Hans Flink, drängen Erik Jönsson, hustru Karin Alström pigan Karin Larsdotter i Pädersöhn

BIRTH: Lars born 4 Nov 1731 at Pedersöhn christianed 6 Nov father Nils Larsson mother Brita Knutsdotter godfather soldier hans Flink, farm hand Erik Jönsson, house wife Karin Alström maid Karin Larsdotter from Pädersöhn

MARRIAGE: 1764 2 febr vigdes soldaten Lars Rupa med pigan Margareta Pärsdotter i Pärsön 2 February 1764 the soldier Lars Rupa married Margareta Pärsdotter from Pärsön.

BIOGRAPHY: Generalmönster Rulla 1759 Livkompaniet 91 104 Lars Rupa

Försvann vid ataqen [attacken] i ferbelin d. 28 sept 1758 [ Fehrbellin ligger omkring 40 km nordväst om Berlin] 15 dec 1761 91. 104 Lars Rupa 30 år 7 år i tjänst fången

BIOGRAPHY: Muster Roll 1759 91 104 Lars Rupa Disappeared at the attack at Vehrbellin 28 September 1958 15 Dec 1761 91. 104 Lars Rupa 30 years old served 7 years captured [ Fehrbellin is situated about 28 miles northwest of Berlin].

BIOGRAPHY: Är av svenska kronan blevfen utrantionerad den 1st maj 1761, Sjuk i stralsund [Stralsund en stad på Rügen vid Östersjön och ligger omkring 175 km norr om Berlin].

The 1st of May 1761 the Swedish government paid a ransom to free Lars Rupa [from being a prisoner of war]. Sick in Stralsund [a city on Rügen by the Baltic Sea abt 150 miles north of Berlin].

BIOGRAPHY: Generalmönsterrulla. Kongl. Västerbottens Re. till fot och Lifkompaniet. vol. 750 1789
689 104 Rupa Lars Nilsson 11 2 3/4 lång tjänstgjort 34 år ålder 56 Sjuk här, af ålder bräcklig och svag oförmögen till konungens tjänst, begär och får afsked, bevistat hela Pomerska kriget och alla där förefallande affairer med Verberllin regementet, blivit fången vid Fehrbelin och efter 2 år ranconerats, anmäled til underhåll

vol. 749 1786 sid 63 689 104 Rupa Lars Nilsson 11 2 tall served 34 years age 56 Sick here, frail and weak because of age not able to be of the king's service, asks and receives dismissal, was present from start to end of the Pomerian War and all there occuring battles with the Verberlin Regiment, was captured at Fehrberlin and after 2 years a ransom was paid [by the Swedish government]for his freedom, registered for a pension.
689 is number of the regiment 104 is the number of the company

Rin #9 Lars Nilsson Rupa served in the same regiment #689 as rin # 245 Johan Pärsson Quick in the Pomerian war.
Demmin, Pasewalk, Neubrandenburg and Fehrbellin are places that can be found on todays maps of Germany.

  Gift 1764-02-02 i Persön, Nederluleå (Nobo)
   Margetha Pärsdotter. Ansedel Tavla 2 Född 1741-12-01 i Persön, Nederluleå (Nobo). Döpt 1741-12-03 i Nederluleå (Nobo). Död 1800-01-19 i Persön, Nederluleå (Nobo).
    Nils Öqvist, född Larsson. Ansedel Tavla 2 Född 1765-03-02 i Persön, Nederluleå (Nobo). Döpt 1765-03-03 i Persön, Nederluleå (Nobo). Död 1812-09-18 i Sangis, Nederkalix (Nobo). Begravd 1812-09-26 i Norrbottens län.
    Catharina Larsdotter. Född 1767-10-30 i Persön, Nederluleå (Nobo). Döpt 1767-10-30 i Persön, Nederluleå (Nobo).
    Peter Larsson. Född 1769-12-13 i Persön, Nederluleå (Nobo). Döpt 1769-12-14 i Nederluleå (Nobo). Död 1770-02-25 i Persön, Nederluleå (Nobo).
    Brita Larsdotter. Född 1772-02-07 i Persön, Nederluleå (Nobo). Döpt 1772-02-08 i Nederluleå (Nobo).
    Margareta Larsdotter. Född 1776-01-06 i Persön, Nederluleå (Nobo). Döpt 1776-01-07 i Persön, Nederluleå (Nobo).
    Petter Larsson. Född 1778-10-07 i Persön, Nederluleå (Nobo). Döpt 1778-10-08 i Persön, Nederluleå (Nobo).
    Lars Öqvist. Född 1780-04-24 i Persön, Nederluleå (Nobo). Döpt 1780-04-25 i Persön, Nederluleå (Nobo). Död 1827-01-17 i Norrbottens län.
    Anna Magdalena Larsdotter. Född 1783-11-21 i Persön, Nederluleå (Nobo). Döpt 1783-11-23 i Persön, Nederluleå (Nobo).

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Släktforskat av Selfrid. Redigerat och utlagt på internet av Anders.

Framställd 2005-05-31 20:24:47 av DISGEN version 8.1