Öqvist, Nils Petter
1799-1834

  Född 1799-01-13 i Ängesbyn, Nederluleå (Nobo). Döpt 1799-01-15 i Nederluleå (Nobo). Död på Fejan 1834-09-16 i Norrtälje. Begravd på Fejan i Norrtälje.

Nils Petter Öqvist. Tavla 2 Född 1799-01-13 i Ängesbyn, Nederluleå (Nobo). Död på Fejan 1834-09-16 i Norrtälje. f Nils Öqvist, född Larsson. Ansedel Tavla 2 Född 1765-03-02 i Persön, Nederluleå (Nobo). Död 1812-09-18 i Sangis, Nederkalix (Nobo).
m Maria Jacobsdotter. Ansedel Tavla 2 Född 1765-06-27 i Brändön, Nederluleå (Nobo). Död 1831-03-15 i Gammelstaden, Nederluleå (Nobo).

Biografi:
BIOGRAPHY: FHL Film #148,399 fol. 294 1805-16 Nederluleå Parish Records, Norrbotten, Sweden
Moved to Piteå 1815.

Biografi enligt Simeon Öquists efterforskning:
Rustmästare Kalix. Under 1808 års krig tjänstgjorde han som trumslagare och var i början kommenderad till Uleåborg samtidigt som sin blivande svärfader Olof Rutström. Vid Carl X1V Johans besök i Luleå fingo alla underofficerare vid regementet, som hade varit med i Finland och Norge, träda fram för fronten på Stora Torget i Luleå och mottaga order att på konungen bekostnad resa till Stockholm för att erhålla undervisning och befordran till officerare. Nils Petter reste med ångbåt, men kom aldrig längre än till Karantän vid Fejan. Orädd och på samma gång oförståndig hjälpte han till med att vårda de sjuka och begrava de döda och blev av dem själv smittad av kolera och dog där 16/9 1834.
Vi vet från kyrkolängderna att Maria Magdalena var med barn när Nils Petter gick hädan och den 13:e februari 1835 föddes vår stamfader Lars Ulrik. Vid denna tidpunkt hade Maria Magdalena 7 andra barn i ålder 2,4,7,8,11,13 och 14 att sköta om.

BIOGRAPHY according to Simeon Öquists research:
Staff Sergeant at Kalix. During the 1808 war in Finland he served as a drummer and was in the beginning ordered to Uleåborg, at the same time as his future father-in-law Olof Rutström. At the visit of Carl X1V Johan to Luleå all non-commissioned officers, who had served in the wars in Finland and Norway, were asked to come to the front at the Square in Luleå to receive the order to go to Stockholm at the kings expense to receive an officers education and promotion. Nils Petter travelled by steamer but never got any further than the Carantene at Fejan. Unafraid and at the same time unwise he helped to take care of the sick and bury the dead and thus was infected with cholera and died there September 9, 1834.
From the records we know that Maria Magdalena at the time of her husbands passing was pregnant and gave birth to our forefather Lars Ulrik February 13, 1835. At this time Maria Magdalena had to care for 7 other children ages 2,4,7,8,11,13,14.

FHL Film #148,424 födda 1799 Januari Nederluleå Församling, Norrbotten, Sweden
Nils Petter född 13/1 döpt 15/1 Fourier Nils Öqvist hu Maria Öqvist i Engesbyn 34 gl
Testes Bn Hindrick Olofsson, des hu; Hans Larsson och des hu;
Comm. Daniel Laefstaddius, Enkan Greta Persdotter if. Persön

BIRTH: Nils Petter born 13 Jan christianed 15 jan 1799 Fourier Nils Öqvist wife
Maria Öqvist from Engesbyn 34 years old.
Witnesses: Farmer Hindrick Olofsson, his wife. Hans Larsson and his wife. Olof Larsson and his wife.Curate Daniel Laefstadius, Widow Greta Persdotter from Persön.

BIOGRAPHY: Lifkompaniet 1811 2:trumslagare Nils Öquist 1811 2nd drummer Nils Öquist [12 years old]

FHL 148,399 Nederkalix Parish Register 1805 16 fol 294
Sangis 3
Nils Petter to Piteå 1815

  Gift 1819-12-12 i Gammelstaden, Nederluleå (Nobo)
   Maria Magdalena Rutström. Ansedel Tavla 2 Född 1798-08-07 i Gammelstaden, Nederluleå (Nobo). Döpt 1798-08-09 i Nederluleå (Nobo). Död 1882-03-26 i Nederluleå (Nobo).
    Nils Gabriel Öqvist. Född 1820-09-24 i Gammelstaden, Nederluleå (Nobo). Döpt 1820-09-24 i Gammelstaden, Nederluleå (Nobo). Död 1858-08-21.
    Maria Magdalena Öqvist. Född 1822-02-17 i Gammelstaden, Nederluleå (Nobo). Döpt 1822-02-21 i Nederluleå (Nobo).
    Johan Öqvist. Född 1823-10-25 i Ersnäs, Nederluleå (Nobo). Döpt 1823-10-28 i Nederluleå (Nobo).
    Alfred Öqvist. Född 1826-04-15 i Ängesbyn, Nederluleå (Nobo). Döpt 1826-04-16 i Ängesbyn, Nederluleå (Nobo).
    Leo Öqvist. Född 1828-01-30 i Ängesbyn, Nederluleå (Nobo). Döpt 1828-01-31 i Ängesbyn, Nederluleå (Nobo).
    Johanna Fredrika Öqvist. Född 1831-01-08 i Ängesbyn, Nederluleå (Nobo). Döpt 1831-01-09 i Ängesbyn, Nederluleå (Nobo). Död 1871-06-06 i Nederluleå (Nobo).
    Abraham Simeon Öqvist. Född 1833-01-05 i Rutvik, Nederluleå (Nobo). Döpt 1833-01-06 i Rutvik, Nederluleå (Nobo).
    Lars Ulrik Öquist. Ansedel Tavla 2 Född 1835-02-13 i Rutvik, Nederluleå (Nobo). Döpt 1835-02-15 i Nederluleå (Nobo). Död 1901-02-14 i Stockholm. Begravd på Norra kyrkogården 1901-02-20 i Stockholm.

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Släktforskat av Selfrid. Redigerat och utlagt på internet av Anders.

Framställd 2005-05-31 20:24:45 av DISGEN version 8.1