Personregister (Å - Ö)

Ågevall, född Öquist, Anna-Lisa (1924-) Ansedel
Åhs, Erik (1787-1849) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel Tavla 2
Åhs, Stina Cajsa Eriksson (1821?-1871) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel Tavla 2
Öquist, Albert (1928-) Ansedel
Öquist, Erik (1926-) Ansedel
Öquist, född Hellström, Anna Elisabet (1893-1988) Ansedel Ansedel Ansedel Tavla 2
Öquist, Georg (1917-) Ansedel
Öquist, Klas (1921-) Ansedel
Öquist, Nils (1920-2004?) Ansedel
Öquist, Selfrid (1929-) Ansedel
Öquist, Sigurd (1916-) Ansedel
Öquist, Simeon (1868-1955) Ansedel
Öquist, Åke (1923-) Ansedel

- B C - J L - Z Å - Ö

Släktforskat av Selfrid. Redigerat och utlagt på internet av Anders.

Framställd 2005-05-31 20:20:58 av DISGEN version 8.1